Privacyverklaring Koffie-plaza.nl

Via deze privacyverklaring informeert Koffieplaza u over de wijze waarop Koffieplaza omgaat met de persoonsgegevens die zijn verkregen via de internetsite www.koffie-plaza.nl. Ook gaat de verklaring in op het gebruik van ‘cookies’ en ‘links’.

Persoonsgegevens

Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een ‘geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon’. Dat betekent dat de naam van een persoon bekend is, dan wel dat die persoon kan worden achterhaald. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn een naam van een persoon, een huisadres, maar ook een e-mailadres.

Hoe gaat Koffieplaza om met persoonsgegevens?

Bij het verwerken van persoonsgegevens volgt Koffieplaza de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen. De WBP is onder andere van toepassing op gegevens die verwerkt worden via de website van Koffieplaza, zoals www.koffie-plaza.nl. Op grond van de WBP dient u vooraf op de hoogte te worden gesteld van de verwerking van uw persoonsgegevens en moet het doel waarvoor de gegevens worden verzameld zijn meegedeeld (artikel 33 WBP).

Koffieplaza gebruikt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor de bezoeker ze op www.koffie-plaza.nl achterlaat. Als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult voor het maken van een afspraak of het aanvragen van informatie of een product, dan worden deze gegevens niet gebruikt voor andere doeleinden. Als een bezoeker via www.koffie-plaza.nl strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet (en verdere uitzonderingen, zoals genoemd in artikel 43 WBP), kunnen de gegevens echter worden gebruikt voor opsporing.

Koffieplaza gebruikt een e-mailadres dat via www.koffie-plaza.nl wordt doorgegeven alleen als het e-mailadres is opgegeven voor het inwinnen van informatie of voor het indienen van een verzoek of een aanvraag. E-mailadressen worden niet aan derden verstrekt. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is in relatie tot het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt. Koffieplaza voorziet in administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat onbevoegden persoonlijke gegevens kunnen onthullen, gebruiken, wijzigen of vernietigen.

Cookies

Vrijwel iedere website maakt gebruik van cookies.Dit zijn kleine bestanden met gegevens over uw computer die opgeslagen worden op de harde schijf van uw computer. Het bestandje bevat geen persoonsgegevens. Aan de hand hiervan kunnen algemene bezoekgegevens, zoals meest bezochte pagina’s, worden vastgelegd. Ze worden onder andere ook gebruikt om te onthouden dat je bent ingelogd, en om het aantal unieke bezoekers van een website te kunnen bijhouden. Op basis van deze gegevens kan Koffieplaza wijzigingen in haar website doorvoeren. Doel is de website zo goed mogelijk op de behoeften van de bezoekers af te stemmen.

 

Welke cookies gebruikt Koffieplaza
Koffieplaza maakt gebruik van cookies om informatie te onthouden zoals de producten in je winkelmand, en het feit dat je ingelogd bent. Daarnaast gebruiken we  Google Analytics om te zien welke pagina’s op de website vaak worden bezocht, en of het winkelproces foutloos verloopt.  Tenslotte zijn cookies ook nodig voor een correcte werking van bijvoorbeeld de Facebook “Vind ik leuk” knop.

Cookie instellingen wijzigen?
Helemaal zonder cookies kan Koffieplaza niet. De strikt noodzakelijke cookies zijn nodig voor de juiste werking van onze website, deze kun je dus niet uitschakelen. Wel kan je cookies op ieder moment van je computer verwijderen.

Links naar andere websites

Op onze website staan links naar andere websites (zie ook de Disclaimer). Over die sites heeft Koffieplaza geen zeggenschap. Andere websites kunnen een eigen privacyverklaring hanteren. Geadviseerd wordt daarvan goed kennis te nemen bij het bezoek aan de betreffende websites.

Hoe actueel is dit document?

Deze privacyverklaring wordt wanneer nodig bijgewerkt. Onderaan in dit document ziet u de datum van laatste wijziging.

De privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op vrijdag 14 maart 2014