Deze website wordt gepubliceerd door Koffieplaza. Door deze site te gebruiken verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden. Indien u hiermee niet akkoord gaat, mag u de site niet gebruiken.

Deze website bevat oorspronkelijke ideeën, teksten en grafisch materiaal. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website berusten bij Koffieplaza. Koffieplaza behoudt zich al haar rechten voor. Alle informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Het is echter niet uit te sluiten dat informatie niet geheel juist, onvolledig en/of niet up-to-date is. Koffieplaza is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden van welke aard ook.

Deze internet site bevat links naar externe sites, niet zijnde van Koffieplaza of aan Koffieplaza gelieerde ondernemingen. Dit feit impliceert op geen enkele wijze zeggenschap over, of goedkeuring van, de inhoud van deze sites of enige connectie tussen de exploitanten daarvan en Koffieplaza of aan Koffieplaza gelieerde ondernemingen. Ook wijzigingen in prijzen en uitvoeringen worden voorbehouden.